Formål

Der kan uddeles legatportioner til ubemidlede sygdomsramte til egentlig sygehjælp eller som økonomisk hjælp til den syge eller vedkommendes familie, for at afhjælpe nød, som har sin oprindelse fra sygdommen.

Legatportionerne kan tildeles syge eller pårørende til syge der er ramt af en af følgende sygdomme, og er medlem af den tilhørende patientforening:

Lungesygdom – medlem af LungeForeningen

Polio – medlem af PolioForeningen

Gigt – medlem af GigtForeningen

Sclerose – medlem af ScleroseForeningen

Trafik- og ulykkeskadede – medlem af UlykkesPatientForeningen